Øksnes kommune

Vesterålen friluftsråd har foreløpig ikke samarbeid med en lokal «Ti på topp» aktør i Øksnes kommune. Arbeidsgruppen som jobber med dette prosjektet i Øksnes er Alsvåg skole.

Vi har i 2017 153 ulike TellTurmål i Vesterålen og i Øksnes er det valgt ut tilsammen 25 turmål (5 nye åpner i juni mnd). Turmålene finner du i menyen på høyre side. Alle turene vil i løpet av 2017 være skiltet og merket. Kodeord for elektronisk registrering ligger i de røde trimkassene.

Se forsiden for mer informasjon om deltakelse, registrering og premier.