Kun digital registrering med mobil-appTur/returKlovsteinane ligger på stien mellom Moi og Solli. Fra Lundheim folkehøgskole følges først skogsbilvei. Videre på sti oppover lia nord for Presthei og opp i Hageskaret der terrenget flater noe ut. Her går den gamle ferdselsveien mellom Moi og Solli. Turen oppover er rik på kulturminner og en bør her ta seg god tid. Langs stien vil en finne rester etter sommerfjøs og en kan se gjeterskrift fra 1844 risset inn i fjellet. Bekken krysses før du går over Flåttmyr og kommer til Klovsteinane, som er turmålet. Historien sier  at Kitty Kielland skal ha hentet motiv herfra til maleriet «De Kløvede Stene». For en fin rundtur anbefales å gå rundt Eigelandsvatnet og ned ved Heiavatnet. ">