Turen starter nesten ved enden av Marhaugveien. Her er det mulig å parkere, og man går skogsveien opp på Marhaugsiden av vatnet. Etter ca 3,8 km med skogsvei, kommer man over på sti som er klopplagt over våte parti. Vil man ha en kortere tur er det mulig å kjøre bil opp skogsveien, mot bomavgift. Ved enden av stien kommer man til en idyllisk bålplass. Turbok ved rasteplassen i regi av Marhaug og Botn ungdomslag.">