NB! Turskildringa og turmålet er gitt med tanke på ferdsel i barmarkssesong (sommarrute). I fjell og utmark ferdast ein på eige ansvar. Ta omsyn til veg og føre, og vél tur etter evneLes meir om turen her:Visit SunnhordlandTursti Kvinnherad">