Lyngen turtrim er kommunens egen turtrimkonkurranse. Turene som er med i konkurransen for hvert år blir offentliggjort på kommunens hjemmeside og på TellTur før konkurransestart.

 

Sesongen for sommerkonkurransen starter 15. juni og avsluttes 31. oktober. Sesongen for vinterkonkurransen Vintergnisten starter 1. januar og avsluttes 30. april. Registrer dine turer på telltur.no. Årlig trekkes det ut premier i hver klasse, den enkelte trimmer velger selv hvilken trimklasse han/hun tilhører.

 

Mer info om registrering, turmålene og klassene på Lyngen kommune sin TellTur-side: www.telltur.no/friluftsrad/ishavskysten/lyngen.

 

 

Gode råd på veien:

 

Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til både naturen i området du ferdes, dyr på beite, andre turgåere og trafikken i området du parkerer. Vis særlig varsomhet når du er på tur nær drikkevannskildene våre. Vi kan ikke garantere at parkeringsplasser er brøytet på vinterstid. Parkerte biler må ikke hindre adkomst til eiendommer, skogsveier osv. Ikke alle kassene er på steder der det er vann i nærheten. Det kan derfor være lurt å ha med seg vann på flaske.

 

Vær varsom med ild, rett deg etter de reglene som gjelder for området og årstida. Det er husdyr i alle turområdene, så husk båndtvang og lukk alle grinder og porter når du ferdes i utmark!

 

Advarsel: 

Noen av løypene går nær breelver. Ikke kryss disse uten at du har erfaring eller kjentfolk med. Elvene kan være vanskelige og til dels farlige å krysse.

 

 

Sikkerhet på tur

All ferdsel skjer på eget ansvar. Vær obs på at turruta er skiltet og/eller beskrevet for ferdsel på barmark. Ved vinterferdsel bør man ha kunnskap og utstyr for forholdene. Ha med deg nødvendig utstyr av klær, mat, kart og kompass, avhengig av turens lengde og gradering. På vinteren, men også tidlig på sommeren kan det ligge snø i turområdene. Skal du ferdes i snødekt terreng, sjekk skredvarsel (www.varsom.no), skredkartet (bratthet i turterreng) og værmelding. Vær obs på skavlbrudd langs eggen/toppen av fjellet, utløpssoner for skred, samt terrengfeller. Hør med lokalkjente om du er usikker på forholdene.

 

 

Vi ønsker deg en riktig god tur!  ">