Ligg på turstien (t-merka) frå Skromme til Simlenuten, omlag 2,5 kilometer og 270 høgdemeter frå Skromme, omlag like langt frå turstien (også t-merka) i Rullestadjuvet, men denne er litt brattare. Kjør gamle vegen opp Rullestadjuvet til ein ser skilt Simlebu, følg t-merket sti til Mjelkestølen (550 moh.), koden heng i kasse på uthuset. Les meir om turen her: ·         Alle 30 ·         Ut.no">