OBS! Denne turen går i skredutsatt terreng, det er derfor viktig å sjekke skredvarsel i vintersesongen.Parkering ved Coop Marked langs sjøsiden av veien. Herfra går du ca. 200 meter sørover langs fylkesveien. Når du kommer til turskiltene tar du av og følger merkinga videre oppover. Ruta oppover er noe bratt enkelte plasser, men lett framkommelig. Først kommer du til Jungelstedet som ligger langs den merka stien. Følg stien videre opp mot Hompan. Fra Hompan følger du merket sti videre opp mot Flatsteinfjellet. Så dreier du sørover og starter den bratteste og mest eksponerte delen av turen. Stien består av ur og store steinblokker. Merket løype vil oppleves som trygt for de aller fleste. Vel opp ved posten får du en storslagen utsikt over Lakselvdalen, Sjøvassbotn og utover Sørfjorden. Av øvrige poster i nærheten, har du allerede passert post 3 og 6, mens du ved å gå ca 1 km videre vil komme til post 5, 1000-meteren. Denne turen er en del av turkonkurransen i Lakselvbukt. Her kan du lese mer om selve konkurransen og se hvilke andre turer som er med. På denne siden kan du melde deg på turkonkurransen i panelet på høyre side som lister opp de ulike konkurransene. Sikkerhet på turAll ferdsel skjer på eget ansvar. Vær obs på at turruta er skiltet og/eller beskrevet for ferdsel på barmark. Ved vinterferdsel bør man ha kunnskap og utstyr for forholdene. Ha med deg nødvendig utstyr av klær, mat, kart og kompass, avhengig av turens lengde og gradering. På vinteren, men også tidlig på sommeren kan det ligge snø i turområdene. Skal du ferdes i snødekt terreng, sjekk skredvarsel (www.varsom.no), skredkartet (bratthet i turterreng) og værmelding. Vær obs på skavlbrudd langs eggen/toppen av fjellet, utløpssoner for skred, samt terrengfeller. Hør med lokalkjente om du er usikker på forholdene. Vi ønsker deg en riktig god tur!">