Parkering ved grustaket like før bru over Ellenelva. Startsted sti ca. 150 m nord for grustak. Følg merket sti sørover 800 m til posten. Posten brukes flittig som et mål for skigåere i vintersesongen. Post nr. 10, Ellendalshaugen er lenger opp og innover i Ellendalen. Her er parkering og startpunkt ca. 300 meter videre sørover på Djupenvegen. Denne turen er en del av turkonkurransen i Lakselvbukt. Her kan du lese mer om selve konkurransen og se hvilke andre turer som er med. På denne siden kan du melde deg på turkonkurransen i panelet på høyre side som lister opp de ulike konkurransene. ">