arkering ved grustak like sør for Skulva bru i Lakselvdalen. Turen starter på skogsbilvei i flatt terreng. Deretter en liten bakke på 40 høydemeter før terrenget flater ut med god sti fram til posten. Posten ligger på kanten av en skråning med god utsikt ned til Langdalsfossen og oppover Langdalen/Rypdalen. Benk og bålgrop. Området har kulturminne i form av en gammel skytebane. Oppe på platået er det også en rekke karakteristiske dødisgroper. Fra Langdalsfossen kan en fortsette mot postene Rypdalsbrua, Brevatnet, Rypdalsvatnet, Reingjerdet og Langdalsporten.  Denne turen er en del av turkonkurransen i Lakselvbukt. Her kan du lese mer om selve konkurransen og se hvilke andre turer som er med. På denne siden kan du melde deg på turkonkurransen i panelet på høyre side som lister opp de ulike konkurransene. ">