OBS! Denne turen går i skredutsatt terreng, det er derfor viktig å sjekke skredvarsel i vintersesongen.Du kan komme deg til Brevatnet fra to ulike steder: 1. Parkering ved avkjørsel innerst på Djupenvegen. Stien tar deg først til postene Bajádus,  Langdalsporten og Rypdalsbrua. 2. Ved parkering Forramoen; Parkering ved grustak like sør for Skulva bru i Lakselvdalen. Turen starter på skogsbilvei i flatt terreng og tar deg først til Langdalsfossen. Fra Langdalsfossen går ruta langs sti i slakt skogsterreng fram til Rypdalsbrua.Fra Rypdalsbrua går turen slakt oppover på sti. Noe myr og kratt. Terrenget de siste 2 km før posten er preget av morenrygger og endel ur/grov stein. Her blir stien blir mindre synlig. Posten er plassert på toppen av den godt synlige høyden 418 som ligger 150 meter nord for Brevatnet. Rundt Brevannet er det mange geologiske severdigheter, spesielt fra siste istid. Denne turen er en del av turkonkurransen i Lakselvbukt. Her kan du lese mer om selve konkurransen og se hvilke andre turer som er med. På denne siden kan du melde deg på turkonkurransen i panelet på høyre side som lister opp de ulike konkurransene. Sikkerhet på turAll ferdsel skjer på eget ansvar. Vær obs på at turruta er skiltet og/eller beskrevet for ferdsel på barmark. Ved vinterferdsel bør man ha kunnskap og utstyr for forholdene. Ha med deg nødvendig utstyr av klær, mat, kart og kompass, avhengig av turens lengde og gradering. På vinteren, men også tidlig på sommeren kan det ligge snø i turområdene. Skal du ferdes i snødekt terreng, sjekk skredvarsel (www.varsom.no), skredkartet (bratthet i turterreng) og værmelding. Vær obs på skavlbrudd langs eggen/toppen av fjellet, utløpssoner for skred, samt terrengfeller. Hør med lokalkjente om du er usikker på forholdene. Vi ønsker deg en riktig god tur!">