OBS! Denne turen går i skredutsatt terreng, det er derfor viktig å sjekke skredvarsel i vintersesongen.Parkering jorde på øversida av vegen, ca. 500 m nord for Elvevoll gård. Jevnt oppover på sti i skogsterreng til ca 400 moh. Deretter flater dalen noe ut og underlaget går over til stein, jord og gressvoller. Ca  600 moh deler stien seg. Gå rett fram(vest) ca 350 meter opp en bratt stein/gresskledt bakke. Deretter flatt 250 m til vannet.  Denne turen er en del av turkonkurransen i Lakselvbukt. Her kan du lese mer om selve konkurransen og se hvilke andre turer som er med. På denne siden kan du melde deg på turkonkurransen i panelet på høyre side som lister opp de ulike konkurransene.Sikkerhet på turAll ferdsel skjer på eget ansvar. Vær obs på at turruta er skiltet og/eller beskrevet for ferdsel på barmark. Ved vinterferdsel bør man ha kunnskap og utstyr for forholdene. Ha med deg nødvendig utstyr av klær, mat, kart og kompass, avhengig av turens lengde og gradering. På vinteren, men også tidlig på sommeren kan det ligge snø i turområdene. Skal du ferdes i snødekt terreng, sjekk skredvarsel (www.varsom.no), skredkartet (bratthet i turterreng) og værmelding. Vær obs på skavlbrudd langs eggen/toppen av fjellet, utløpssoner for skred, samt terrengfeller. Hør med lokalkjente om du er usikker på forholdene. Vi ønsker deg en riktig god tur!">