Følg FV 286 16 km fra Mestervik, ev. 33 km fra tunnelåpninga på Balsnes til veikryss ved Mortenhals kirke. Ta av i krysset, følg Sandselvveien rett fram til Fjellbygda. Etter 3 km nytt veikryss; kjør rett fram til veienden ved gården Einan. God parkering på snuplassen. Kart/infotavle. Turbeskrivelse Følg skogsvei ca 500 m fra parkeringsplass fram til Kjelbotnelva (lokalt også kalt Reinelva), på bru over denne og videre oppover dalen på god sti langs elva. Stien/ruta er rødmerket. Oppe i Kjelbotn, over skogbandet, blir stien etterhvert noe mindre markert. Merkinga følger langs høyresida av hovedelva, som kommer ned fra nordvestlig retning. Etter ei kort stigning, kommer du til den første tverrbekken, og her står et veiviserskilt. Merka sti krysser bekken, og fortsetter med moderat stigning til toppen. Hele ruta går i overveiende tørt lende. Vinter: Vinterruta innover dalen er litt lenger nord (dvs nærmere Fiskefjellet) enn sommerruta, men det er som oftest oppkjørt løype som man kan følge.">