Fra krysset E6/E8 i Nordkjosbotn: kjør ca 300 m mot Alta og Kilpisjärvi til parkeringsplass på venstre side. Turbeskrivelse Fra parkeringa går du videre østover ca 300 m langs gang- og sykkelveien til kartoppslaget som står der stien/traktorsporet starter. Bratt oppover vel 500 m før stien skrår østover og slakker noe av, flater ut etter vel 1 km. Ca 500 m etter ei rund myr (omtrent der du får øye på Storvatnet rett fram) tar den rødmerka løypa av fra hovedstien og opp til venstre (obs!). Litt dårlig sti de første 100 m, bedre etter hvert. Over skogen er det et «belte» med knehøyt kjerr hvor man må se godt etter for å følge merkinga, men stien er relativt godt synlig. Ca 1 km etter at du forlot hovedstien er du oppe i høyfjellsterreng og selv om stien er utydelig er det fint å gå videre mot toppen. Stien er sparsomt merka, men lett å følge når sikten er god. Ganske bratt det siste stykket før topplatået.  ">