Vatnet som ligger mellom Nordfold og Marhaug er et av de mest populære utfartsområdet i området. Vatnet har ulike navn alt etter hvem du spør. Allmenningsvatnet er det nøytrale navnet, men Nordfoldvatnet, Marhaugvatnet eller bare Vatnet blir gjerne brukt om akkurat samme vann. Det går vei opp til vatnet både fra Marhaug og fra Nordfold. Fra hovedveien i Nordfold svinger man av ved skilt merket lysløype. Ved lysløypestarten er det parkeringsplass og man går langs skogsveien  opp til vatnet. Det er en bålplass og benker ved naustene når man kommer opp til vatnet. Vil man ha en lengre tur kan man gå videre langs skogsveien som følger vatnet helt til Einangbukta. Her kan man gå videre opp til Einangen og Erlingbu. Turbok ved Naustan i regi av Nordfold IF">