Start er rett sør for elva som kommer fra Øvergårdsvatnet, om lag 1,5 km sør for Trofors langs Vestersiveien. Et skilt viser startpunktet. Her følger du den merkede stien gjennom granskog og noen åpnere partier. Etter ca. 3 km. kommer du til en gapahuk, og merket er festet på den. Det er flott utsikt over et elvegjel/canyon i Stavasselva. Stien fortsetter videre til Stavassgården. NB! Det er for tiden et teknisk problem som gjør at appen ikke registrerer dette turmålet. Legg derfor inn kode HF1825110 manuelt i www.telltur.no for registrering. ">