Fra Coop på Trofors kjører du ca 10 km sørover langs Vestersidvegen. Like sør for Nedre Hjortskarmo kjører du gjennom en jernbaneundergang.  Ca 200 meter sør for jernbaneundergangen ligger Båtneset hvor du kan parkere bilen. Gå så tilbake til jernbaneundergangen. På vestsiden ligger av jernbanen ligger det en skogsbilveg som du følger sørover. Ved enden av skogsbilvegen følger du stia som tar deg opp til Skardforsen. Posten er plasser litt forbi selve forsen., etter stia. ">